Khung ảnh kích thước 38 x 30 với 12 ô ảnh nhỏ và 1 ô ảnh lớn, chữ đề tựa theo yêu cầu, dành để cho sinh nhật các bé, quà tặng kỷ niệm tình yêu, tặng bạn bè.

—————————////
Hộp Quà Xinh
• Address: Kiot 58, HH3C, Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội
• Hotline: 097.237.1194 - 098.723.1194
• Facebook: https://facebook.com/hopquaxinh.co/
• Instagram: @hopquaxinh
• Shopee: Hộp Quà Xinh (@hoangquyet2311)