HẾT HÀNG
Mã HQXX01


Kết hợp cùng giấy rơm và hạt xốp thì tuyệt phối nha các bạn <33
—————————////
Hộp Quà Xinh
• Address: Kiot 58, HH3C, Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội
• Hotline: 097.237.1194 - 098.723.1194
• Facebook: https://facebook.com/hopquaxinh.co/
• Instagram: @hopquaxinh
• Shopee: Hộp Quà Xinh (@hoangquyet2311)