𝐂𝐎𝐓𝐓𝐎𝐍 𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 & 𝐅𝐀𝐈𝐑𝐘 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 💋
Bộ đôi hoàn hảo chưa bao giờ hết rực rỡ.
Cùng nhìn lại 50 sắc thái của Đèn cầu len nha mọi người

—————————////
Hộp Quà Xinh
• Address: Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội
• Hotline: 097.237.1194 - 098.237.1194
• Facebook: https://www.facebook.com/hopquaxinh
• Instagram: @hopquaxinh
• Shopee: Hộp Quà Xinh (@aftertaste.box)