~~𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒐𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕 𝒕𝒐 𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅~~
𝑆𝑜̂̉ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑎́𝑛 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢
𝐼𝑛 𝑎̉𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂̉

Tặng sticker, phụ kiện khi mua Combo Sổ + Ảnh

—————————////
Hộp Quà Xinh
• Address: Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội
• Hotline: 097.237.1194 - 098.237.1194
• Facebook: https://www.facebook.com/hopquaxinh
• Instagram: @hopquaxinh
• Shopee: Hộp Quà Xinh (@aftertaste.box)