Ngoài Hộp Quà Xinh thì bên mình gói quà cũng rất xinhhhhh nha :3—————————////
Hộp Quà Xinh
• Address: Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội
• Hotline: 097.237.1194 - 098.237.1194
• Facebook: https://www.facebook.com/hopquaxinh/
• Instagram: @hopquaxinh